Om het theorie examen te kunnen doen moet je jezelf aanmelden bij het CBR. Dit kan je via de website van het CBR doen. Je kunt inloggen met je DigiD of een aanmeldformulier invullen en opsturen. Als je de aanmelding online doet kun je kiezen wat voor examen je doet. Zo kun je kiezen voor extra tijd (15 minuten, welke alleen geldt voor de onderdelen verkeersregels en -inzicht), een Engels examen, of met een tolk. Indien je een tolk wil om het examen te kunnen doen in een andere taal, regel je dit via tolkennet. Indien je een tolk nodig hebt voor gebarentaal kun je dat ook aangeven. Ook dan moet je zelf een tolk regelen, niet via tolkennet en het mag geen familielid zijn. Nadat je gekozen hebt wel examen je wilt doen kun je kiezen in welke plaats je dit wil doen en op welke tijd. Als je dit hebt gekozen kom je in een scherm waar je de reservering kunt bevestigen en betalen. Je krijgt daarna ook een bevestiging per mail en/of brief.

Het examen vindt plaats in één van de CBR locaties. Het is belangrijk dat je jouw identiteitsbewijs meeneemt, anders kun je het examen niet afleggen. Daarnaast moet je jouw reserveringsnummer opgeven, deze staat op de brief of in de mail die je hebt ontvangen. Het examen bestaat uit drie onderdelen; gevaarherkenning, kennis en inzicht.

Bij de vragen over gevaarherkenning gaat het over het herkennen van gevaar en welke stappen je moet ondernemen als er gevaar dreigt. In dit onderdeel heb je per vraag 8 seconden de tijd om te antwoorden. In het onderdeel kennis gaat het over de kennis die je hebt van de regels in het verkeer, zoals de betekenis van verkeersborden. De inzichtvragen gaan over of je de regels die je hebt geleerd toe kunt passen, en of je inzicht hebt in verschillende verkeerssituaties.

Het examen duurt in totaal (als je geen extra tijd hebt) 30 minuten. Zoals hierboven al beschreven zit er aan het onderdeel gevaarherkenning een tijdslimiet. De onderdelen verkeersregels en -inzicht bevatten geen tijdslimiet en over deze vragen kun je dus langer doen.

Het onderdeel gevaarherkenning bevat 25 vragen waarvan je 13 of meer vragen goed moet hebben. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, waarvan je er 10 of meer goed moet hebben, en het onderdeel inzicht bestaat maar liefst uit 28 vragen, daarvan moet je 25 of meer vragen goed hebben. Nadat je klaar bent ontvang je direct de uitslag, je bent geslaagd of gezakt.

Emma

Author Emma

More posts by Emma
salient